TWOI PRACOWNICY ZAWSZE REALIZUJĄ OPTYMALNĄ NA DANY MOMENT PRACĘ

REFERENCJE

Obecnie IPOsystem zarządza produkcją lub jest wdrażany w 50 przedsiębiorstwach w Polsce.
Codziennie IPOsystem steruje pracą 12 000 pracowników.
Każdego dnia IPOsystem generuje około 45 tysięcy decyzji operacyjnych.

Docenili nas