WDROŻENIE REALIZOWANE PRZEZ EKSPERTÓW W DZIEDZINIE OPTYMALIZACJI PROCESÓW PRODUKCYJNYCH

PROCES WDROŻENIA


Celem każdego wdrożenia realizowanego przez zespół UIBS jest rozwój biznesu naszego Klienta. Proces wdrożeniowy nastawiony jest na:

 • usunięcie dotychczasowych problemów Klienta,
 • obniżenie kosztów związanych z organizacją i prowadzeniem działań produkcyjnych,
 • maksymalny wzrost produktywności wszystkich obszarów produkcyjnych.

Przyjęta przez nas metoda eliminuje ryzyka i gwarantuje sukces każdego wdrożenia.

Wynikiem wdrożenia IPOsystem jest:

 • pełne uporządkowanie procesów produkcyjnych i logistycznych,
 • optymalny przebieg procesów produkcyjnych,
 • terminowa realizacja zleceń,
 • porządek na halach produkcyjnych,
 • dostęp do informacji o rzeczywistych terminach wszystkich realizowanych zleceń,
 • dostęp do informacji o  stanie każdego procesu produkcyjnego w czasie rzeczywistym,
 • maksymalne wykorzystanie dostępnego czasu pracy zasobów a co za tym idzie znaczący wzrost produktywności firmy, nawet o 25-30% po roku od uruchomienia systemu,
 • wyeliminowanie problemów w organizacji Klienta zdefiniowanych podczas analizy przedwdrożeniowej,
 • znaczące uproszczenie zadań kadry zarządzającej.

Osiągnięcie każdego z tych efektów działania systemu wymaga precyzyjnie przeprowadzonego, uporządkowanego procesu wdrożeniowego.

Skontaktuj się z nami, by dowiedzieć się więcej o naszej metodzie wdrażania IPOsystem - Kontakt