IPOSYSTEM USPRAWNIA I AUTOMATYZUJE PROCESY 
ZWIĄZANE Z ZARZADZANIEM I PLANOWANIEM PRODUKCJI

FUNKCJE SYSTEMU

Potrafimy usprawnić i zautomatyzować szereg procesów związanych z zarzadzaniem i planowaniem produkcji. Podczas współpracy z Klientem określamy zakres oraz kolejność wdrożenia wartościowych dla Klienta funkcjonalności, które obejmują m. innymi:

 • Automatyzację decyzji operacyjnych poprzez mechanizm decyzyjny ADS
 • Zarządzanie matrycą kompetencji
 • Zarządzanie czasem pracy zasobów —pełna kontrola
 • Zarządzanie wielopoziomową technologią (BOM + BOO)
 • Moduł automatycznego tworzenia technologii –parametryzacja
 • Generowanie zleceń produkcyjnych (w tym również automatycznie)
 • Zarządzanie zleceniami produkcji i terminami ich realizacji
 • Automatyczne bilansowanie potrzeb materiałowych (MRP II)
 • Bilansowanie potrzeb pracy (rbh i mth)
 • Bezpośrednie zarządzanie zasobami produkcyjnymi (ludzie i maszyny -IoT)
 • Obsługę gniazd produkcyjnych
 • Rozbudowaną obsługę prac brygadowych
 • Rozbudowane grupowanie prac
 • Zarządzanie przezbrojeniami (z możliwością pełnej automatyzacji)
 • Ciągły nadzór postępu produkcji —MES
 • Identyfikację detali produkcji i traceability
 • Generowanie etykiet i znakowanie
 • Autonomiczne zarządzanie pracą magazynu
 • Zarządzanie polami pobierczymi i odkładczymi
 • Logistykę produkcji w tym autonomiczne zarządzanie transportem wewnętrznym
 • Obsługę gospodarki narzędziami
 • Autonomiczne zarządzanie kontrolą jakości
 • Obsługę braków i zleceń naprawczych (z możliwością automatyzacji decyzji)
 • Zarządzanie usługami kooperacji zewnętrznej
 • Zarządzanie utrzymaniem ruchu (z możliwością automatyzacji decyzji)
 • Kalkulację technicznych kosztów wytworzenia
 • Wewnętrzny komunikator umożliwiający przekazywanie dodatkowych informacji wewnątrz organizacji
 • Symulacje i scenariusze
 • Analizę danych zleceń, prac, zasobów, rozliczenie czasu pracy pracowników
 • Analizę kosztów produkcji i wyceny
 • Analizę wąskich gardeł i sterowanie systemem
 • Wymianę danych z dowolnym systemem ERP i innymi systemami (np. CAD, CAM, WMS, IoT i inne)
 • Zarządzanie i udostępnianie dokumentacji technicznej i technologicznej

KORZYŚCI UZYSKANE DZIĘKI IPOSYSTEM TO 

Wygoda:

 • Wyjątkowa łatwość zarządzania zasobami
 • Pełna kontrola i wiedza o procesach, terminach, zasobach dostępna z dowolnego miejsca na ziemi, 24 h na dobę
 • Koncentracja na decyzjach biznesowych zamiast planowania i logistyki

Produktywność:

 • Maksymalne wykorzystanie całego dostępnego czasu (od wejścia do wyjścia) wszystkich pracowników na realizację operacji (zadań) technologicznych
 • Optymalizacja decyzji w czasie rzeczywistym
 • Wzrost produktywności firmy o 10 – 20% po roku od zakończenia wdrożenia.

Oszczędność:

 • Koszty zarządzania
 • Wykorzystanie zasobów (potrzebnych jest mniej zasobów na wykonanie tych samych zadań po wdrożeniu systemu)
 • Czas niezbędny do wykonania zleceń produkcyjnych