Sprawdź najnowsze informacje z IPOSystem

INFORMACJE

Promotech podsumowuje efekty działania IPOsystem po sześciu latach od wdrożenia.

W swojej opinii na temat działania systemu Prezes Zarządu firmy Promotech podkreśla znaczące podniesienie produktywności zakładu produkcyjnego o około 20% oraz poprawę terminowości realizacji zleceń. Ponadto zwraca uwagę na korzystną zmianę ról kadry zarządzającej produkcją oraz wykorzystanie wielozadaniowości pracowników do dalszego zwiększenia produktywności zakładu. IPOsystem znacznie złagodził też problemy związane z absencją spowodowaną pandemią dzięki umiejętności błyskawicznego reagowania na wszelkie nieprzewidziane zmienności.

Pełna opinia dostępna pod linkiem https://iposystem.com/public/referencje/referencja_promotech.png