Sprawdź najnowsze informacje z IPOSystem

INFORMACJE

Tygodnik Angora o IPOsystem

W najnowszym wydaniu tygodnika Angora (numer 36) można znaleźć m.in. obszerny artykuł prezentujący IPOsystem. Tekst Krzysztofa Kamińskiego zawiera informacje na temat rozwiązania firmy UIBS Teamwork, jak również wypowiedzi Krzysztofa Fieglera, dyrektora handlowego i współwłaściciela tej firmy.
Wstęp do artykułu przypomina, że pierwsza rewolucja przemysłowa dokonała się dzięki maszynie parowej, druga - energii elektrycznej, a trzecia - informatyce. Jak przypomina autor tekstu, obecnie żyjemy w czasach czwartej rewolucji przemysłowej, zwanej Industry 4.0 lub Przemysłem 4.0.

„Jedną z niewielu polskich firm, które technologicznie znalazły się już w czwartej rewolucji przemysłowej, jest UIBS Teamwork. Ta niewielka spółka z Rybnika opracowała pierwszy w świecie uniwersalny system „inteligentnej fabryki”, który samodzielnie zarządza produkcją dowolnego zakładu przemysłowego” - tymi słowami rozpoczyna się obszerny materiał.
Pełna treść artykułu jest dostępna w zakładce „Publikacje”