Sprawdź najnowsze informacje z IPOSystem

INFORMACJE

Branżowe media o IPOsystem!

Systemem Inteligentnej Fabryki budzi zainteresowanie portali internetowych i czasopism. Dowodzi tego rosnąca liczba publikacji na temat IPOsystem, jakie ukazują się w ostatnim czasie w mediach. 

Artykuł z wypowiedzią m.in. prof. Michała Kleibera (Kierownika Zakładu Metod Komputerowych, Członka Rzeczywistego Polskiej Akademii Nauk, Wiceprezesa Europejskiej Akademii Nauk i Sztuk, Prezesa Europejskiego Forum Nauk o Materiałach, przewodniczącego Kapituły Konkursu „Teraz Polska”, Prezesa Polskiej Akademii Nauk w latach 2007-2015) pojawił się w wielu  mediach branżowych: Rybnicka firma UIBS Teamwork stworzyła system inteligentnej fabryki, który samodzielnie i bezpośrednio zarządza dowolną produkcją, dokonuje oceny stanu zasobów i potrzeb produkcyjnych, podejmuje decyzje skutkujące pełnym wykorzystaniem dostępnych zasobów oraz umożliwia łączenie ze sobą procesów realizowanych w różnych halach produkcyjnych i przedsiębiorstwach – tak brzmi wstęp artykułu opublikowanego przez Wirtualny Nowy Przemysł (WNP.pl). 

Property News (PropertyNews.pl), Portal Spożywczy (PortalSpozywczy.pl), Industrial Go (IndustrialGo.pl), Polski Przemysł (PolskiPrzemysl.pl) – to serwisy internetowe, które również zainteresowały się IPOsystem. 

Cenne informacje związane z innowacyjnością IPOsystem publikują także: 

Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej (UPRP.pl), ERP-24 (ERP-24.pl), ERPWorld (ERPWorld.pl) oraz Portal Innowacji (Pi.Gov.pl).

Dziennik Puls Biznesu zwrócił uwagę na IPOsystem. „Rybnicka firma UIBS Teamwork stworzyła system inteligentnej fabryki, który sam zarządza pracą załogi i maszyn, określa potrzeby produkcyjne, ocenia stan zasobów i decyduje o ich wykorzystaniu, a także umożliwia łączenie procesów w halach produkcyjnych i firmach.” - czytamy w artykule. 

Zestawienie wszystkich publikacji jest dostępne w zakładce Publikacje.