Sprawdź najnowsze informacje z IPOSystem

INFORMACJE

II Forum Nowoczesnej Produkcji.

Wydarzenie to stanowi miejsce spotkań reprezentantów zarządów
decyzyjnych dla branży spółek przemysłowych, przedstawicieli administracji
centralnej oraz ekspertów w zakresie produkcji i nowych technologii, którzy
otrzymują możliwość wymiany opinii, wiedzy i doświadczeń. Celem tego
spotkania jest wspólne dążenie do wypracowania rozwiązań, które
skutecznie będą wspierać rozwój innowacyjnego przemysłu w Polsce już w
najbliższej przyszłości.
Obszary tematyczne wydarzenia określone zostały przez Radę Programową pod przewodnictwem
Dariusza Piotrowskiego – Członka Zarządu Microsoft Polska, Joanny Makowieckiej-Gaca – Prezes
Zarządu Polimex-Mostostal w latach 2015-2016 oraz Prof. zw. dr hab. Krzysztofa
Obłója – Katedra Strategii Organizacji, Akademia L. Koźmińskiego; Wydział Zarządzania, Uniwersytet Warszawski.

Do uczestnictwa w pracach Rady programowej zaproszono również Krzysztofa Fieglera, Członka Zarządu UIBS Teamwork Sp. z o.o.

Drugiego dnia Forum odbyła się dyskusja w pod hasłem Inteligentne Fabryki – automatyzacja,
robotyzacja i informatyzacja polskiego przemysłu. Szanse i wyzwania. Wstępem do dyskusji była
prezentacja IPOsystem którą przedstawił Krzysztof Fiegler.
Na temat szans i wyzwań dla tego sektora rozmawiali:
- Krzysztof Fiegler, Członek Zarządu, IPOsystem
- Mariusz Goik, Wiceprezes, Ice Group
- Tomasz Haiduk, Digital Factory, Process Industries and Drives Director, Siemens Industry Polska
Polska
- Grzegorz Kucia, Ekspert w Dziedzinie Projektowania i Wdrażania Systemów Zarządzania
- Michał Kaczurba, Dyrektor ds. Rozwiązań dla Sektora Przemysłowego, Microsoft Polska
- Stefan Życzkowski, Prezes Zarządu, ASTOR
Moderatorem dyskusji był Grzegorz Skowronek, Dyrektor, IPOsystem.

 

Więcej informacji na temat projektu znajdą Państwo na stronie www.forumprodukcji.pl.