Sprawdź najnowsze informacje z IPOSystem

INFORMACJE

Wojskowa Akademia Techniczna - IX Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Nowoczesne Koncepcje i Metody Zarządzania”

W dniach 5-6 grudnia 2019 Instytut Organizacji i Zarządzania Wojskowej Akademii Technicznej zorganizował cykliczną konferencję poświeconą nowoczesnym koncepcjom zarządzania. Tym razem motywem przewodnim konferencji było zarządzanie w warunkach czwartej rewolucji przemysłowej. Oprócz szerokiego grona naukowców na konferencję zaproszono praktyków, wśród nich znalazła się firma UIBS Teamwork, której przedstawiciel Piotr Karaś wygłosił referat na temat zarządzania produkcją w warunkach dużej zmienności z wykorzystaniem innowacyjnego autonomicznego systemu decyzyjnego IPOsystem. Szersza prezentacja systemu znalazła się w kwartalniku naukowym "Nowoczesne Systemy Zarządzania"