Sprawdź najnowsze informacje z IPOSystem

INFORMACJE

Production Manager Meeting - „Fabryka Przyszłości”

Grzegorz Skowronek, Dyrektor Handlowy w firmie UIBS Teamwork postawił w swojej prezentacji bardzo zasadnicze pytanie: Produkować czy zarabiać? Okazuje się bowiem, że wszelkie działania inwestycyjne, naprawcze, organizacyjne mają tak naprawdę taki sam cel - podniesienie efektywności przedsiębiorstwa. Wszystkie inne narzędzia, metodyki, wypracowane praktyki i pomysły jeśli nie realizują tego celu, to stają się tak naprawdę balastem. W tym kontekście IPOsystem - autonomiczny system zarzadzający produkcją rysuje się na rynku jako najbardziej innowacyjne i skuteczne narzędzie podnoszące efektywność produkcji.