Sprawdź najnowsze informacje z IPOSystem

INFORMACJE

Aż pięciu nowych klientów uzyskało grant na zakup IPOsystem w ramach programu Sieć Otwartych Innowacji ARP.

Sieć Otwartych Innowacji to projekt unijny dedykowany budowaniu kultury otwartych innowacji. Program wspiera transfer technologii do małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce poprzez dofinansowanie zakupu innowacyjnych rozwiązań, których dawcami mogą być podmioty z całego świata. Wśród tych uznanych innowacyjnych rozwiązań znalazł się również IPOsystem, co wymagało przejścia przez procedurę kwalifikacyjną i uzyskania potwierdzenia innowacyjności rozwiązania technologicznego przez środowiska naukowe.

https://siecotwartychinnowacji.pl/granty-na-transfer-technologii/